CẢNH BÁO PHÁP LÝ

 

Do đây là một phần trong hoạt động bình thường của công ty, chúng tôi có thực hiện thu thập thông tin của người dùng. Các chính sách bảo mật dưới đây giải thích một cách rõ ràng về các thông tin được Jeff thu thập từ người dùng và cách xử lý các thông tin này.

Khi sử dụng ứng dụng hoặc trang web của Jeff là người dùng đã đồng ý cho công ty sử dụng các thông tin cá nhân của mình theo các chính sách được mô tả dưới đây.

Bảo mật thông tin người dùng có vai trò rất quan trọng đối với Jeff. Vì vậy, chúng tôi áp dụng các biện pháp đề phòng để bảo vệ thông tin của người dùng, như sử dụng các cơ chế bảo mật thông tin để bảo vệ một cách đầy đủ và hiệu quả các thông tin được cung cấp.

Tài liệu này là một phần không thể thiếu trong các Điều khoản Bảo mật của Jeff. Khi người dùng chấp nhận các Điều khoản dịch vụ tại thời điểm đăng ký là người dùng đã chấp nhận các chính sách ghi trong tài liệu này.

Theo luật 34/2002 ngày 11 tháng 7 về Dịch vụ của các Công ty Thông tin và Thương mại Điện tử (tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha LSSI-CE), chúng tôi thông báo cho người dùng về các thông tin của công ty sở hữu trang web này như sau:

Mr Jeff LABS HONG KONG LIMITED

Unit 1411,14/floor, Cosco Tower, 183 Queen’s Road  Central, Sheung Wan, Hong Kong

Email: info@mrjeffapp.com

Tên miền: WEAREJEFF.COM

MỤC TIÊU

Tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại Luật 34/2002 về Dịch vụ của các công ty Thông tin và Thương mại Điện tử (LSSI-CE), “Mr Jeff LABS HONG KONG LIMITED” (sau đây gọi là “WEAREJEFF.COM")- đơn vị chịu trách nhiệm về trang web này- phải cung cấp tài liệu này cho người dùng, đồng thời thông báo cho tất cả người dùng của trang web về các điều kiện sử dụng của trang web này.

Tất cả những người truy cập vào trang web này đều được coi là người dùng và phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được nêu trong tài liệu này, cũng như bất kỳ quy định pháp lý nào khác có thể được áp dụng.

WEAREJEFF.COM” có quyền thay đổi mọi thông tin xuất hiện trên trang web này mà không có nghĩa vụ phải thông báo trước cho người dùng về các nghĩa vụ nói trên, điều này được hiểu là chỉ cần đăng thay đổi trên website là đủ.

BẢO VỆ DỮ LIỆU

WEAREJEFF.COM” cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam, và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình cũng như thực hiện mọi biện pháp bảo mật được quy định tại điều 9 Luật 15/1999 về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (viết tắt là Luật BVDLCN) và Quy định về Phát triển Bảo vệ Dữ liệu cá nhân. Theo luật này, chúng tôi phải thông báo cho người dùng rằng để sử dụng trang web của công ty, người dùng sẽ phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định thông qua các mẫu đăng ký hoặc mẫu liên lạc, hoặc qua email; các thông tin này sẽ được xử lý và nhập vào các tệp dữ liệu của “WEAREJEFF.COM”- chủ sở hữu đồng thời là đơn vị chịu trách nhiệm về các tệp này, và các tệp này được nêu cụ thể dưới đây. Việc gửi các dữ liệu cá nhân cho công ty có nghĩa là người dùng đã đồng ý với việc xử lý các dữ liệu này, mặc dù vậy, sự đồng ý này có thể được huỷ bỏ và không có hiệu lực hồi tố.

WEAREJEFF.COM” cung cấp cho người dùng nội dung chính sách bảo mật của công ty, bao gồm các mục sau:

- Thông tin của người phụ trách xử lý thông tin.

- Các dữ liệu được xử lý.

- Tập tin nơi lưu trữ dữ liệu.

- Cách xử lý.

- Có bắt buộc phải cung cấp các dữ liệu này hay không, cũng như hậu quả trong trường hợp không cung cấp dữ liệu.

- Quyền của người sử dụng và cách thực hiện quyền của họ.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web ở đây bao gồm, nhưng không giới hạn: lập trình, chỉnh sửa, biên soạn cũng như các yếu tố cần thiết khác cho hoạt động của trang web, các thiết kế, logo, văn bản và/hoặc đồ họa là tài sản của “WEAREJEFF.COM” hoặc “WEAREJEFF.COM” có giấy phép và uỷ quyền của tác giả của chúng.

Tất cả các nội dung của trang web được bảo vệ hợp pháp bởi các quy định về sở hữu trí tuệ và công nghiệp, cũng như đã được đăng ký tại các phòng đăng ký tương ứng; do đó không được phép sao chép hoặc đăng tải một phần hay toàn bộ nội dung của trang web, cũng như xử lý thông tin, phân phối, phổ biến, sửa đổi hoặc chuyển đổi nội dung của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản trước đó của công ty.

Các thiết kế, logo, văn bản và/hoặc đồ hoạ không phải là của “WEAREJEFF.COM” và xuất hiện tại các trang web khác- thuộc về chủ sở hữu của chúng, các chủ sở hữu của các yếu tố này phải tự chịu mọi trách nhiệm trước mọi tranh chấp có liên quan. Trong mọi trường hợp, "WEAREJEFF.COM" đều có sự uỷ quyền và cho phép từ phía các chủ sở hữu của các yếu tố này. "WEAREJEFF.COM"công nhận quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp thuộc về các chủ sở hữu của chúng, nhưng  không đề cập hoặc đăng tải trên trang web này các quyền cũng như trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ, cũng như việc ủng hộ, tài trợ hoặc giới thiệu của các nhà cung cấp này.

Người dùng có thể sử dụng các tài liệu trên trang web cho mục đích các nhân và riêng tư, nghiêm cấm sử dụng chúng cho mục đích thương mại. "WEAREJEFF.COM" sẽ đảm bảo việc tuân thủ các điều kiện trên, cũng như việc sử dụng đúng các nội dung trên website và sẽ thực hiện mọi hành động dân sự và hình sự cần thiết trong trường hợp người dùng không tuân thủ và vi phạm các quyền này.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

Mọi tranh chấp hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến website hay các hoạt động trên website này sẽ được giải quyết theo luật pháp Hồng Kông. Các bên sẽ phải đệ trình các tranh chấp hoặc vấn đề này lên toà án, và các toà án của Hồng Kông có thẩm quyền giải quyết các xung đột phát sinh hoặc xuất phát từ việc sử dụng website này.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

"WEAREJEFF.COM" thông báo cho người dùng trang web của mình về cách xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng và của những khách hàng truy cập hay thuê dịch vụ trên trang web này. Theo đó, “WEAREJEFF.COM” đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân được nêu tại Luật 15/1999 ngày 13 tháng 12 về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và tại Nghị Định quy định về Tài Sản 1720/2007 ngày 21 tháng 12, trong đó có thông qua Quy định về Phát triển Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Khi sử dụng website này có nghĩa là người dùng đã đồng ý với chính sách bảo mật này. 

CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT

Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu tại Nghị định quy định về Tài Sản 1720/2007, người dùng được thông báo rằng, tại “WEAREJEFF.COM”, các biện pháp kỹ thuật và mang tính tổ chức sẽ được áp dụng theo các quy định nêu tại các văn bản nói trên. Các dữ liệu cá nhân được thu thập qua các biểu mẫu sẽ chỉ được xử lý bởi nhân viên của “WEAREJEFF.COM” hoặc các Đơn vị Xử lý Dữ liệu được chỉ ra dưới đây. Các dữ liệu khác nhau sẽ được áp dụng mức bảo mật khác nhau, bên cạnh đó, công ty sẽ tiến hành mọi biện pháp và phương tiện kỹ thuật trong khả năng của mình để tránh xảy ra mất mát, lạm dụng, thay đổi, truy cập trái phép và đánh cắp dữ liệu mà công ty được cung cấp.

TÍNH CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU

Khách hàng hoặc người dùng tuyên bố tất cả các dữ liệu mà mình cung cấp là đúng và chính xác, đồng thời cam kết cập nhật các dữ liệu này và thông báo cho "WEAREJEFF.COM” mọi thay đổi, nếu có. Người dùng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin của họ và sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ xung đột hay tranh chấp nào có thể xảy ra do thông tin mình khai không chính xác. Để chúng tôi có thể cập nhật được các dữ liệu cá nhân, người dùng phải thông báo cho "WEAREJEFF.COM” nếu có bất kỳ sửa đổ nào liên quan đến các dữ liệu này. Nếu không, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự thiếu chính xác của các dữ liệu này.

THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

"WEAREJEFF.COM" có trách nhiệm thông báo cho người dùng website của họ về việc thu thập dữ liệu cá nhân mà công ty có thể thực hiện, dù việc thu thập này được tiến hành qua email hay qua các mẫu đơn trên trang web. Theo đó, "WEAREJEFF.COM" sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm về các dữ liệu thu thập được qua các phương thức nêu trên.

Đồng thời, "WEAREJEFF.COM" thông báo cho người dùng rằng mục đích xử lý dữ liệu thu thập được là để đáp ứng các yêu cầu của người dùng, nhập các dữ liệu này vào lịch liên lạc, cung cấp dịch vụ và để quản lý mối quan hệ thương mại. Các hoạt động vận hành, quản lý và các quy trình kỹ thuật được thực hiện một cách tự động hoặc không tự động cho phép thu thập, lưu trữ, sửa đổi, chuyển giao và thực hiện các hành động khác đối với dữ liệu cá nhân được coi là xử lý dữ liệu cá nhân.

Tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập qua website "WEAREJEFF.COM" và được xử lý sẽ được "WEAREJEFF.COM" đưa vào các tập tài liệu và thông báo cho Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha 

"WEAREJEFF.COM" cung cấp cho người dùng các cơ chế viễn thông công ty dùng để thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của họ cho các mục đích nêu trên. Cụ thể là:

- Tất cả các dữ liệu cá nhân được cung cấp trực tiếp hoặc qua điện thoại sẽ được nhân viên của công ty thu thập và xử lý, sau đó đưa vào Tệp KHÁCH HÀNG/NHÀ CUNG CẤP để phục vụ cho các hoạt động quản lý hành chính và thương mại đối với khách hàng và người dùng của công ty.

- Tất cả các dữ liệu cá nhân được cung cấp qua đường điện tử, qua email hoặc qua các mẫu đơn cần điền trên website này hoặc các mẫu đơn thuê dịch vụ online sẽ được tích hợp vào Tệp NGƯỜI DÙNG WEB, để phục vụ cho các hoạt động quản lý hành chính và thương mại đối với khách hàng và người dùng của công ty. Các dữ liệu này sẽ được xử lý thông qua các máy chủ do công Cubenode Systems S.L. đặt tại đường La Trucha, Toà nhà Victoria 3-5ºA, 18015, Granada, MST B-19578707- công ty này được coi là Đơn vị Xử lý Dữ liệu- (điều 3.g Luật BVDLCN). Công ty quản lý các máy chủ đặt tại Tây Ban Nha và tuân thủ các biện pháp bảo mật mà luật BVDLCN yêu cầu đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân.

- Các dữ liệu thư và họ tên sẽ được tích hợp vào Tệp DANH SÁCH THƯ để phục vụ việc gửi các thư quảng cáo thương mại, tệp này nằm trong cơ sở dữ liệu được quản lý thông qua các máy chủ của công ty The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675, Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, 30308 Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ- công ty được coi là Đơn vị Xử lý Dữ liệu- (điều 3.g của Luật BVDL). Người dùng đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu của họ và chuyển các dữ liệu này ra nước ngoài cho công ty cung cấp dịch vụ nói trên.

- Các dữ liệu về thư, tên và số điện thoại sẽ được tích hợp vào tệp LỊCH LÀM VIỆC để phục vụ cho việc quản lý danh bạ và gửi thư quảng cáo thương mại.  

- Theo các quy định tại Luật LSSI-CE (Luật về Dịch vụ của các Công ty Thông tin và Thương mại Điện tử), "WEAREJEFF.COM" cam kết không gửi dưới danh nghĩa thư quảng cáo thương mại các thư khác không được xác định là loại thư này. Theo đó, các thông tin gửi cho khách hàng để duy trì mối quan hệ hợp đồng hiện tại không được coi là thư quảng cáo thương mại.

- Trong mọi trường hợp, chỉ sử dụng các dữ liệu chính xác để thực hiện dịch vụ đã ký kết, hoặc để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của người dùng.

- Đôi khi, các dữ liệu cá nhân sẽ được cung cấp qua các liên kết tới các trang web của bên thứ ba. Trong trường hợp này, nhân viên của "WEAREJEFF.COM" sẽ không truy cập vào dữ liệu cá nhân mà Khách hàng cung cấp cho bên thứ ba.

- Máy chủ của trang web này sử dụng cookies, các cookies được lưu trên máy tính của khách truy cập. Cookies là các tệp nhỏ có chứa thông tin nhất định liên quan đến việc truy cập website như ngày giờ bắt đầu truy cập và rời trang web cũng như các mục đã được mở. Nếu người dùng không muốn cho phép cookies, người dùng có thể cài đặt trình duyệt của mình để thông báo xem họ có nhận cookie hay không, việc này không ảnh hưởng đến việc truy cập web. Việc lấy dữ liệu cá nhân thông qua trình duyệt web (cookies) sẽ được giải thích trong mục “Chính sách cookies” của chúng tôi.

THỰC HIỆN QUYỀN

Luật 15/1999 ngày 13 tháng 12 về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân cho phép các bên có liên quan có thể thực hiện các quyền liên quan đến việc xử lý các dữ liệu cá nhân của mình. Khi dữ liệu của người dùng được xử lý bởi “WEAREJEFF.COM”, thì chủ sở hữu của các dữ liệu này có thể thực hiện quyền truy cập, cải chính, hủy bỏ và phản đối, theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Để thực hiện các quyền này, người dùng phải gửi email có đính kèm giấy tờ tùy thân của mình (chứng minh thư hoặc hộ chiếu) tới địa chỉ mail info@mrjeffapp.com, hoặc liên lạc bằng văn bản tới địa chỉ được thay thế trong đăng ký tại Cục đăng ký Bảo vệ Dữ liệu. Trong thông báo này phải có các thông tin sau: họ tên người dùng, nội dung yêu cầu, địa chỉ nhà và các thông tin hỗ trợ.

Mr Jeff LABS HONG KONG LIMITED

Unit 1411,14/floor, Cosco Tower, 183 Queen’s Road  Central, Sheung Wan, Hong Kong

Người dùng phải là người trực tiếp thực hiện quyền. Tuy nhiên, người dùng có thể ủy quyền cho một người khác với tư cách là đại diện pháp lý của họ để giúp họ thực hiện các quyền của mình. Trong trường hợp này, người đại diện cho người dùng phải trình được các giấy tờ ủy quyền.

THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

"WEAREJEFF.COM" sẽ không chuyển hay truyền các dữ liệu của người dùng cho bên thứ ba, trừ trường hợp được pháp luật quy định và trừ khi việc cung cấp dịch vụ yêu cầu cần phải thiết lập mối quan hệ hợp đồng với đơn vị xử lý dữ liệu, và việc này phải luôn tuân theo các điều kiện chung đã được người dùng đồng ý trước khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ của công ty. Do đó, khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ của công ty, người dùng chấp nhận rằng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ này có thể được giao cho một cá nhân hay công ty khác thực hiện, và các đối tượng này được coi là Đơn vị Xử lý Dữ liệu (điều 3.g của luật BVDL). Các đơn vị xử lý dữ liệu kể trên đã ký cam kết bảo mật hoặc phải tuân thủ triệt để các chính sách bảo mật được quy định trên trang web tương ứng. Đồng thời người dùng cũng chấp nhận rằng một số dữ liệu cá nhân đã thu thập sẽ được cung cấp cho Đơn vị Xử lý Dữ liệu khi cần thiết để có thể thực hiện hiệu quả dịch vụ được ký kết. Người dùng có thể từ chối chuyển dữ liệu của họ cho Đơn vị Xử lý Dữ liệu bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới bất kỳ địa chỉ nào đã nêu ở trên.

HIỆU LỰC

Chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu này được thảo bởi công ty SERVICEBOX SERVICES TECHNOLOGY SL, chuyên gia tư vấn về bảo mật thông tin, ngày 04 tháng 02 năm 2016; chính sách này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định pháp luật và án lệ, chủ sở hữu dữ liệu có trách nhiệm đọc văn bản cập nhật để biết về quyền và nghĩa vụ của mình.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE 

Trên trang web này có nêu chi tiết các dịch vụ do "WEAREJEFF.COM" cung cấp. Sử dụng website này có nghĩa là người dùng đã chấp nhận các điều kiện dưới đây và không có bất kỳ khiếu nại nào về các điều kiện này:

Máy chủ của trang web này sử dụng cookie, các cookie được lưu trên máy tính của khách truy cập. Cookie là các tệp nhỏ có chứa thông tin nhất định liên quan đến việc truy cập website như ngày giờ bắt đầu truy cập và rời trang web cũng như các mục đã được mở. Nếu không muốn cho phép cookie, người dùng có thể cài đặt trình duyệt của mình để trình duyệt gửi thông báo có cho phép cookie hay không, việc này không ảnh hưởng đến việc truy cập web. Để biết thêm thông tin, xem mục “Chính sách cookie”.

"WEAREJEFF.COM" có thể chỉnh sửa nội dung website, dịch vụ, mức giá, bảo hành, v.v. tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

"WEAREJEFF.COM" có thể cung cấp cho người dùng các liên kết hay các yếu tố khác cho phép truy cập trang web khác của bên thứ ba. Chúng tôi không bán các sản phẩm và dịch vụ của các trang web liên kết, cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các trang web này, hay về các thông tin trên đó, tính chính xác và hợp pháp của chúng hay bất kỳ ảnh hưởng nào có thể phát sinh. Trong mọi trường hợp, “WEAREJEFF.COM” tuyên bố sẽ gỡ ngay lập tức bất kỳ nội dung nào trái với luật pháp trong nước và quốc tế, vi phạm đạo đức hay trật tự xã hội bằng cách gỡ bỏ ngay lập tức các liên kết điều hướng sang các trang web nói trên và thông báo cho nhà chức trách có thẩm quyền về nội dung vi phạm.

Giá công bố trên trang web, nếu có, là giá có hiệu lực, trừ trường hợp lỗi đánh máy và các mức giá có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

Để mở webite này, không cần phải đăng ký trên trang web hay cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

"WEAREJEFF.COM" không thể đảm bảo rằng hoạt động của trang web sẽ không bị gián đoạn hay không có lỗi. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng trang web gây ra. 

"WEAREJEFF.COM" cung cấp không có thời hạn các dịch vụ và sản phẩm của mình, tuy nhiên, công ty có thể đơn phương đình chỉ việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà không cần báo trước.

"WEAREJEFF.COM" sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại và tổn thất của chính công ty hay cho bên thứ ba gây ra do khách hàng sử dụng sai mục đích trang web này.

Người dùng cam kết không sử dụng trang web này hay các dịch vụ được cung cấp tại đây để thực hiện các hoạt động trái pháp luật, vi phạm trật tự xã hội hoặc vi phạm các điều kiện này. 

"WEAREJEFF.COM" không chịu trách nhiệm về các virus có nguồn gốc từ các hình thức liên lạc điện tử được bên thứ 3 cài vào để gây hại cho hệ thống máy tính.

"WEAREJEFF.COM" cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin và nội dung được lưu, bao gồm, nhưng không giới hạn, các diễn đàn, chat, blogs, bình luận, các mạng xã hội hay bất kỳ phương tiện nào cho phép bên thứ ba đăng tải các nội dung một cách độc lập trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, tuân thủ theo các quy định tại điều 11 và 16 của Luật về Dịch vụ của các Công ty Thông tin và Thương mại điện tử, “WEAREJEFF.COM” sẽ cung cấp cho tất cả người dùng của trang web, các nhà chức trách và các lực lượng an ninh, đồng thời tích cực phối hợp để gỡ hoặc chặn tất cả các nội dung có thể ảnh hưởng hoặc vi phạm pháp luật trong nước và quốc tế, quyền của bên thứ ba, đạo đức và trật tự xã hội. Trong trường hợp người dùng phát hiện ra trên trang web có nội dung có thể được coi là vi phạm như đã kể trên, đề nghị thông báo ngay lập tức cho quản trị viên website.

Trang web này đã được kiểm tra và thử để đảm bảo nó hoạt động tốt. Về nguyên tắc, hoạt động của trang web được đảm bảo 24h/ngày và 365 ngày/năm. Tuy nhiên "WEAREJEFF.COM" không loại trừ khả năng có một số lỗi lập trình nhất định hoặc do nguyên nhân bất khả kháng, thiên tai, đình công hoặc các trường hợp tương tự khiến cho việc truy cập trang web không thể thực hiện được.

Nói tóm lại, người dùng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng các dịch vụ, nội dung và các liên kết trên trang web này. 

Indochino

Chính sách bảo mật

@2018 Jeff

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶPLIÊN HỆLÀM VIỆC CÙNG CHÚNG TÔIĐiều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật