1. GİRİŞ

MR JEFF BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin (buradan sonrasında sağlayıcı olarak anılacaktır) mülkiyetinde olan www.wearejeff.com internet sitesi üzerinden hizmet sözleşmesi, işburada yer alan genel sözleşme şartlarına tabi olacaktır. İşbu belgenin kabulü, kullanıcının burada belirtilenleri okuduğunu ve anladığını, sözleşme yapmak için yeterli ehliyeti haiz olduğunu ve bu belgede belirtilen tüm yükümlülükleri üstlendiğini ifade eder.

Bu şartlar, MR JEFF BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin sahibi olduğu www.wearejeff.com internet sitesi üzerinden yapılan sözleşmelere uygulanacaktır. Sağlayıcı, değişiklikten önce sağlanan hizmetleri veya promosyonları etkilemeksizin işbu Genel Koşulları tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Bu internet sitesinin koşullarını periyodik olarak okumak kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı tarafından satın alınan hizmetlerin sağlayıcısı, Gülbahar mah. Cemal Sahir Sokak, Urfalı İş Hanı, 10 kat: 1, Mecidiyeköy, İstanbul - Zincirlikuyu VD 623 123 6186 MR JEFF BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİDİR.

Kullanıcı adı ve şifre ile internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı, sağlayıcıya verdiği kişisel bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

 

2. SÖZLEŞME AMACI

Bu sözleşmenin amacı, çevrimiçi satın alım sürecinde, kabul edildiği anda sağlayıcı ile kullanıcı arasında doğan sözleşmesel ilişkiyi düzenlemektir. Sözleşmesel ilişki, belirli bir fiyat karşılığında ve belirli bir ürün veya hizmetin internet sitesi aracılığıyla kamuya açık olarak yerine getirilmesini gerektirir.

 

3. SÖZLEŞME PROSEDÜRÜ

Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlere erişirken, kullanıcı, hizmetin talep edildiği e-posta gelen kutusuna ulaşacak olan bir kullanıcı hesabı oluşturur. Bunu yapmak için, kullanıcının gerekli olacak kişisel verileri 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, ve yine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat kapsamında özgürce ve gönüllü olarak sağlaması gerekir. Bu şekilde, kullanıcı, oluşturulan kullanıcı hesabı ve şifreyi dikkatli bir şekilde kullanma ve üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir hale getirmemeyi, ayrıca hesabının çalınması veya yetkisiz bir üçüncü şahıs tarafından erişilmesi durumunda sağlayıcıya bildirmeyi taahhüt eder. Böylece söz konusu hesap bloke edilir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinin gereklerine uygun olarak, sözleşme prosedürünün aşağıdaki adımları izleyeceği bildirilmiştir:

Tam adres girerek, doğrudan internet sitesi ve uygulama üzerinden sipariş alım hizmeti ve eve teslim için başvuru, Facebook, Gmail veya e-posta yoluyla giriş, hizmet seçimi, abonelik, adres seçimi, sipariş alım ve teslim tarihi ve saati belirlenir. Jeff görevlileri seçilen tarih ve saatte kıyafetleri teslim almak için müşterinin evine gider.

Sipariş verirken, sağlanacak hizmet türü belirtilecektir. Jeff, verilen kıyafetin durumu veya koşullarıyla ilgili önemli bir itirazda veya teredütte bulunması durumunda, Jeff, aynı zamanda uygun gördüğü gözlemleri de kaydedebilecek ve uygulanacak işleme onay almak için müşteriyle iletişime geçecektir.

Müşteri ödemeyi mobil uygulamaya banka detaylarını gireceği bir banka kartıyla veya internet üzerinden peşin olarak yapar. Ödemeyi Visa veya Mastercard ile yapabilir. İzinsiz erişim riskini en aza indirmek için kart verileri şifrelenir. Ödeme yaparak, kredi kartının size ait olduğunu onaylarsınız. Kredi kartları, bunların düzenleyici kuruluşları tarafından doğrulama ve yetkilendirmelere tabidir. Düzenleyen kuruluş ödemeye izin vermezse, hiçbir durumda Jeff bu husustan sorumlu olmayacak ve eve servis hizmetini gerçekleştirmeyecektir. Giysiler evinizden teslim alındıktan sonra, ödemeyi nakit olarak da yapabilirsiniz.

Hatalı temizlik durumunda, müşteri info@mrjeffapp.com adresine bir e-posta göndererek e-posta yoluyla yeni bir temizlik talep edebilir. Bu durum iade fişinde belirtilecektir. Yeniden yıkama talebinde bulunma süresi en fazla, belirtilen adresten giysinin teslim anından itibaren sayılan 48 iş saatidir.

Abonelikte kalma zorunluluğu yoktur. Abonelikten çekilme işleminin yapılacağı maksimum süre, abonelik ayının bitiminden 3 gün önce olup (bu 4 hafta, 28 gün abonelik süreci vardır), uygulamadan veya e-posta yoluyla info@mrjeffapp.com adresinden abonelik iptali talep edilebilir.

Müşteri ilgili iptal e-postasını alana kadar iptal işlemi onaylanmaz.

Müşteri, sipariş alım veya teslimatın yapıldığı gün ve saatinde bir değişiklik yapmak isterse, hizmet sunulmadan 6 saat öncesine kadar yapabilir. 6 saatten kısa bir süre önce yapılan değişiklikler, kıyafet alıcısının bulunmadığı ziyaretlerin yanı sıra ek ücrete tabi olacaktır.

Her durumda, Jeff ekibi, sözleşme prosedürü tamamlandıktan sonra, tüm özellikleri, fiyatı, sözleşme tarihini, sipariş alım ve teslimat zamanını ve taahhütlü servisin ilgili yerleri ile ilgili e-posta yoluyla kullanıcıyı bilgilendirecektir. Bir sipariş e-posta yoluyla Jeff tarafından onaylanana kadar kesinleşmez.


4. KIYAFETLERİN TESLİMİ

Kıyafetlerin teslimi belirtilen teslimat adresinde gerçekleştirilecektir. Bu bakımdan sağlayıcı, ürünün veya hizmetin teslimatının, kullanıcı tarafından sağlanan verilerin yanlış, hatalı veya eksik olması nedeniyle gerçekleşmemesi veya alıcının bulunmayışı gibi teslimat hizmetimiz dışındaki nedenlerle yapılamaması durumunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeksizin sağlayıcı, teslimatın kararlaştırılan sürede gerçekleştirilmesi için basiretli tacir olmanın gerektirdiği önlemleri alacak olup,  aksi durumda ise mümkün olan en kısa sürede, göndericinin ve alıcının memnuniyetine uygun olarak yapılarak sağlayıcının aleyhine hiçbir sorumluluk yüklenmeyecektir.

 

5. FİYATLAR

Belirtilen fiyatlar Katma Değer Vergisi (KDV) veya uygulanabilecek diğer vergiler dahil ve her durumda Türk Lirası (₺) olarak ifade edilecektir. Aynı şekilde, fiyatlara taşıma, paketleme, gönderilerin sigortası veya diğer ek hizmetlerin masrafları ve talep edilen hizmetin ekleri dahildir. Uygulanabilir fiyatlar internet sitesinde ve uygulamada yayınlanan fiyatlar olup, son işlem sürecinde sözleşme süreci tarafından otomatik olarak uygulanır.

Sağlayıcıya yapılan tüm ödemeler müşteriye e-posta yoluyla bildirilecektir, eğer müşteri faturasını almak isterse, kayıtlı kullanıcı adına facturaciontr@mrjeffapp.com adresinden  bunu talep edebilir. Jeff tarafından sunulan hizmetler hakkında bilgi almak için kullanıcı info@mrjeffapp.com adresine e-posta gönderecektir.


6. ŞİKAYETLER, SORUMLULUK VE TAZMİNATLAR

Her durumda, söz konusu şikayet süresi kıyafetlerin belirtilen adreste teslim edilmesi anından ve uygun olduğu durumlarda temizlik hizmetinin gerçekleştirilmesi anından itibaren 48 saattir.

Temizleme hizmetine konu bir giysinin zarar görmesi veya zayi olması sebebiyle tazminat taleplerine dayanan kullanıcı şikayetleri, Jeff tarafından yapılan sigorta ile çözülebilir..

Kuru temizleyici, giysinin yanlış muameleden kaynaklı olarak zayi olması, hasar görmesi veya tamir edilemez şekilde zarar görmesi durumunda kullanıcıya karşı sorumlu olacaktır. Kontroller, güvenilir bir dahili video izleme ve elektronik etiketleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Uygun olduğu hallerde, giysinin onarımın bedeli de Jeff tarafından ödenecektir.

Bu durumlarda kuru temizleyici, kullanıcıya, giysinin değerini faturaya göre tazmin eder ve aşağıdaki miktarları fatura tarihinde belirtilen maksimum aşınma değeri olarak indirir.

Bir yıldan az → fatura değerinin% 20'si

Bir yıldan itibaren ve 2 yıldan bir gün az→ fatura değerinin% 40'ı

İki yıldan itibaren ve 3 yıldan bir gün az → fatura değerinin% 70'i

Üç yıldan fazla ve beş yıla kadar → fatura değerinin% 75'i

Tazminat işlemi başlatıldıktan sonra, giysinin gerçek değerine mümkün olan en uygun tutarın tazminat olarak teklif edebilmesi amacıyla müşterinin, uygun gördüğü ve giysinin değerlendirilmesini kolaylaştıran tüm belgeleri Jeff göndermesi için 10 iş günü vardır. 

Fatura yokluğunda tazminat, Jeff ve müşteri arasında kararlaştırılan değerleme miktarına eşit olacaktır. Bedeli tazmin edilen giysi, Jeff’in tasarrufunda kalacaktır.

Aynı şekilde, tasarım veya haute couture giysiler uzman değerlendirmesine tabi olacaktır. Zararın yanlış muameleden kaynaklanması durumunda, bedeli kuru temizleyici tarafından karşılanacaktır.

Ödenecek tutar belirlendikten sonra müşteriye bir kabul belgesi gönderilecektir. Müşterinin bu tutarı kabul etmek veya reddetmek için 15 günü olacak ve bu şekilde Jeff ödemeyi gerçekleştirecektir.

 

7. İNTERNET SAYFASININ KULLANIMI

Kullanıcı, bu internet virüsler veya trojan gibi Jeff'in sistemine (sunucu, ekipman, cihaz ve veritabanlarına) zararlı ve zararlı olabilecek herhangi bir program veya yazılım aracılığı ile ya da yetkisiz erişime teşebbüs ederek kasıtlı olarak kullanmayacağını taahhüt eder.

Bu madde düzenlemesinin ihlali halinde, konuyla ilgili mevcut mevzuatta belirtilen cezai yaptırımların uygulanmasını gerektirebilecektir. 

 

8. VERİLERİN KORUNMASI

Müşteri tarafından sağlanan veriler http://wearejeff.com/info/tr/gizlilik-politikasi/ adresinde yayınlanan gizlilik bildirimimize göre korunmaktadır.

 

9. PROMOSYONLAR, İNDİRİMLER VE DİĞER TİCARİ ELEKTRONİK İLERİLERİN GÖNDERİLMESİ

Kayıt işlemi sırasında, www.wearejeff.com sitesinden promosyon e-postaları almayı kabul edersiniz. Ancak, daha sonra herhangi bir promosyon e-postasının altındaki bağlantıya tıklayarak bu promosyon e-postalarını almayı bırakabilirsiniz.

Ayrıca, kayıt işlemi sırasında bize telefon görüşmeleri yapma ve pazarlama amaçlı metin mesajları gönderme konusunda açıkça yetki vermiş olursunuz; ancak, her zaman info@mrjeffapp.com adresine bir e-posta göndererek bu izni iptal etme olanağına sahip olursunuz. Pazarlama ekibimizden telefon görüşmeleri almaya veya metin mesajı göndermeye devam etmeme isteğinizi ifade etmelisiniz.

Yukarıda belirtilenler hususlar, Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilmektedir.

 

10. KULLANICI İLETİŞİMİ

www.wearejeff.com internet sitesine göndereceğiniz, sorular, eleştiriler, yorumlar, öneriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir iletişim münhasıran ve yalnızca bizim mülkiyetimizde olacak ve bir mahkeme emri olmadıkça, iade edilmeyecek olup; bunun yanı sıra siteye yorum veya eleştirilerde bulunduğunuzda,  bize gönderdiğiniz adı kullanma hakkı da vermektesiniz;  son olarak  sahte bir e-posta adresi kullanmamanız, diğer bir deyişle başka bir kişiymiş gibi hareket etmemeniz gerektiği belirtilmektedir. 

Aynı şekilde, yeni abonelik promosyonlarından yararlanabilmek amacıyla abonelerin farklı hesaplar kaydetmek için www.wearejeff.com internet sitesine gönderdikleri veriler, mahkeme kararı olmadıkça bizim mülkiyetimizde olacak ve iade edilmeyecek olup, söz konusu hesaplar iptal edilecek ve abonelikleri iptal edilecek, abonelik sırasında elde edilmek istenen tüm kazanç veya promosyonlar iptal edilip abonelik sırasında verilen lisans kaldırılacak ve tarafımızdan herhangi bir sorumluluk doğurmaksızın yapılan tüm ürün siparişlerinin iptaline neden olacaktır. 

 

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşburada yer alan hüküm ve şartların yorumlanması ve icrası için taraflar, mevcut veya müstakbel ikametleri sebebiyle yetkili olabilecek başkaca mahkemelerden açıkça feragat ederek, İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaklardır. 

Açıkça düzenlenmediği durumlarda burada yer alan şartlar, Türk mevuatına göre yürütülecek ve yorumlanacaktır. Sağlayıcı ve kullanıcı, bu Şartlara tabi olan ürün veya hizmetlerin sağlanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın nihai çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder. 

 

@2018 Jeff

İLETİŞİMSIK SORULAN SORULARTRABAJA CON NOSOTROSGizlilik politikasıŞartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar